Vision; a joint
dot at the horizon.

Scroll voor inspiratie

33°57'46.5"S, 18°24'36.4"E

A clear vision and strategy help create a shared horizon and then develop your destination in a focused and united way.

Vision & Strategy

With all demographic, technological and social developments, the behavior and needs of visitors are changing constantly. This also changes the expectations of governments, entrepreneurs and other stakeholders. This ensures that your destination and organization must adapt to this. A clear vision – based on the identity of your destination – is an important tool to formulate a joint ambition. With our broad experience, fresh perspective and knowledge of destinations worldwide, we help your destination with a dot on the horizon.

A vision is one, but how are you going to implement it? We can support in concretising visions into concrete implementation strategies and action plans. We ensure that the frameworks, roles and required stakeholders are clear and can possibly also help in boosting the realization. We can also support with the issue of how to organize destination marketing or management. We explore the tasks, the support from stakeholders and come up with options for organizational forms and the preconditions for governance.

Curious about what we can do for your destination?
View our previous vision and strategy projects.

Noordwijk

Based on a vision we developed on the DMO, VVV Noordwijkerhout and Marketing Noordwijk have decided to merge. We developed a merger plan and supervised the merger process.

Lees verder

Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee waren er (tot 1 april 2019) twee organisaties die de marketing op het eiland voerden: VVV en Eilandmarketing (onderdeel van de gemeente). We voerden een verkenning, begeleidden de besprekingen en schreven het meerjarenplan.

Lees verder

Amsterdam Metropolitan Area

In the Amsterdam Metropolitan Area (MRA) there are 25 tourist information locations (visitor centers). During an exploration we mapped out the existing situation, described the changing visitor and what this means for physical hospitality in the future.

Lees verder

Goeree-Overflakkee

Voor de toeristische ondernemers op Goeree-Overflakkee schreven we een concretisering van de gemeentelijke recreatievisie en een lobbydocument dat gebruikt wordt richting overheden.

Lees verder

Arnhem & Nijmegen

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen had behoefte aan een nieuwe visie op persoonlijk en inspiratievol gastheerschap. In de visie hebben we een kader ontwikkeld en doorvertaald in vijf typen gastheerschap voor de toekomst.

Lees verder

Schouwen-Duiveland

Voor Schouwen-Duiveland hebben we een visie ontwikkeld op eilandmarketing. We hebben interviews gehouden met stakeholders en aanbevelingen gedaan voor uitvoering en de bijbehorende organisatiestructuur.

Lees verder

Goeree-Overflakkee

De VVV Goeree-Overflakkee had behoefte aan een nieuwe visie voor de organisatie die inspeelt op de veranderende omgeving (gast, stakeholders, gemeente etc.). Resultaat is een ambitieuze meerjarenvisie voor de VVV waarmee diverse ontwikkelingen in gang zijn gezet.

Lees verder

Brabantse Wal

De drie gemeenten op de Brabantse Wal werken al met elkaar samen, maar willen ook aan de slag met destinatiemarketing. We hebben een verkenning uitgevoerd naar de opgaven, de mogelijke aanpak en de organisatiestructuur.

Lees verder

Does your organisation also need support with the
realisation of a vision or strategy for your destination?
Then contact us!

Use our contact form or call Patrick on +31 – 6 466 35 646.

Contact