"Een unieke combinatie tussen een bestuurskundige en toeristische achtergrond."

Patrick

Toerisme zit Patrick Polie letterlijk in het bloed, want hij groeide op op de camping van zijn ouders. Het was dan ook voor niemand een verrassing dat hij een toeristische opleiding ging volgen. Om vervolgens te switchen naar een opleiding bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en af te studeren met een scriptie over maatschappelijke zelfsturing.

In zijn loopbaan heeft hij de sector van alle kanten gezien: vanuit een brancheorganisatie, vanuit een bedrijf, als ambtenaar, als gemeenteraadslid en vanuit enkele DMO’s en VVV’s. Door de combinatie tussen bestuurskunde en toerisme kan hij u adviseren over organisatorische, bestuurlijke, beleidsmatige, toeristische en marketing opgaven en uitdagingen. Door zijn passie voor reizen heeft hij al meer dan 70 landen op wereld gezien en dit vormt dan ook vaak een inspiratiebron voor hem. Combineer dat met een liefde voor innovaties en digitale toepassingen en er ontstaat een mooie mix voor eigentijdse projecten.

In 2014 heeft hij de fusie begeleid tussen de Zeeuwse VVV’s tot de VVV Zeeland en de organisatie enkele jaren geleid met projecten zoals de realisatie van vernieuwende inspiratiepunten, eigenwijze marketingcampagnes (“Niet iedereen houdt van Zeeland”) en innovatieve informatietechnieken (zoals het Zeeuws Informatie Distributie Systeem). Sinds 2018 is hij gestart met DestinatieX en ondersteunt vanuit die rol bestemmingen in het hele land. 

Bekijk de projecten van Patrick

Metropoolregio Amsterdam

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn 24 VVV-locaties en een Toeristische Informatiepunt. Tijdens een verkenning hebben we de bestaande situatie in kaart gebracht, de veranderende bezoeker beschreven en wat dit vraagt voor fysiek gastheerschap in de toekomst.

Lees verder

Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee ontwikkelden we een spectaculair VVV Inspiratiepunt waar gasten inspiratie kunnen opdoen over het eiland. De VVV bevat tal van belevingselementen en is uniek in Nederland.

Lees verder

Achterhoek

We ondersteunen Achterhoek Toerisme als kwartiermaker in het vernieuwen van diverse VVV's en TIP's. Dit doen we door middel van een samenwerkingprogramma, ontwerptrajecten en ondersteuning in de realisatie van informatiepunten en inspiratiepunten.

Lees verder

Noordwijk & Noordwijkerhout

De VVV Noordwijkerhout en Noordwijk Marketing hebben op basis van een nieuwe gezamenlijke visie besloten te fuseren. DestinatieX is gevraagd de directierol voor beide organisaties in te vullen en het fusieproces te begeleiden.

Lees verder

Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee hebben gemeente en VVV de krachten gebundeld in de nieuwe Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee. DestinatieX is gevraagd de nieuwe stichting op te starten en tijdelijk de directierol in te vullen.

Lees verder

Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee waren er (tot 1 april 2019) twee organisaties die de marketing op het eiland voerden: VVV en Eilandmarketing (onderdeel van de gemeente). We voerden een verkenning, begeleidden de besprekingen en schreven het meerjarenplan.

Lees verder

Arnhem & Nijmegen

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen had behoefte aan een nieuwe visie op persoonlijk en inspiratievol gastheerschap. In de visie hebben we een kader ontwikkeld en doorvertaald in vijf typen gastheerschap voor de toekomst.

Lees verder

Noordwijk

Op basis van een door ons ontwikkelde visie op de DMO, hebben VVV Noordwijkerhout en Marketing Noordwijk besloten om te fuseren. We ontwikkelden een fusieplan en begeleidden het fusieproces.

Lees verder

Brabantse Wal

De drie gemeenten op de Brabantse Wal werken al met elkaar samen, maar willen ook aan de slag met destinatiemarketing. We hebben een verkenning uitgevoerd naar de opgaven, de mogelijke aanpak en de organisatiestructuur.

Lees verder

Goeree-Overflakkee

Voor de toeristische ondernemers op Goeree-Overflakkee schreven we een concretisering van de gemeentelijke recreatievisie en een lobbydocument dat gebruikt wordt richting overheden.

Lees verder

Inspratie & Blog Patrick