Visie Eilandmarketing
Schouwen-Duiveland

Opdrachtgever

Gemeente Schouwen-Duiveland

Opgave

Evalueer eilandmarketing in de afgelopen vier jaar en verken op welke wijze dit de komende jaren kan worden ingevuld en georganiseerd.

Resultaat

Rapportage met evaluatie en scenario’s voor toekomstige invulling van eilandmarketing (2018)

Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland wordt omringd door de Noordzee, Nationaal Park Oosterschelde en het Grevelingenmeer en heeft net zoveel bijzondere plekken onder als boven water.

De vraag

Schouwen-Duiveland is een regio waarvan het aantal inwoners geleidelijk aan afneemt (krimpregio). Door middel van eilandmarketing wil de gemeente het eiland sociaal, economisch en demografisch sterk houden.Door structureel te bouwen aan het merk Schouwen-Duiveland wil de gemeente het eiland als aantrekkelijke regio positioneren om te wonen, werken en verblijven. 

Eilandmarketing is in de eerste vijf jaar ingevuld door de gemeente zelf. Na deze periode was er behoefte bij de gemeente Schouwen-Duiveland en stakeholders aan een evaluatie en doorkijk naar de komende periode. Daarbij kwam ook de vraag naar voren hoe eilandmarketing in de toekomst meer duurzaam georganiseerd kan worden.

Onze aanpak

Er zijn gesprekken gevoerd met relevante stakeholders, zoals gemeente, bedrijven, ondernemersverenigingen, VVV, woningbouwvereniging etc. In de gesprekken is ondere andere gesproken over taken, rollen en verantwoordelijkheden, organisatievormen en governance. Daarnaast heeft er deskresearch plaatsgevonden naar relevante beleidsdocumenten, visies en strategieën.  

Het resultaat

Het resultaat is een rapportage waarin een evaluatie is opgenomen inclusief aandachtspunten voor de toekomst. Daarnaast is er antwoord gegeven op de vraag welke taken en rollen eilandmarketing zou moeten gaan vervullen komende jaren, welke organisatie opties daarbij passen, hoe de governance er uit kan zien en randvoorwaarden voor succes en financiering.