Verkenning marketingstructuur
Brabantse Wal

Opdrachtgever

Gemeente Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht

Opgave

Verken op welke wijze regiomarketing in de Brabantse Wal kan worden ingevuld en georganiseerd

Resultaat

Rapportage waarin de opgave en de organisatorische opties worden benoemd inclusief concrete aanbevelingen voor een vervolg

Brabantse Wal

Een regio met een uniek cluster van biobased, maintenance, agro food en logistiek op de plaats waar Brabant Zeeland kust.

De vraag

De gemeenten Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom hebben de wens geformuleerd dat er een overkoepelend programma zou moeten komen qua branding en marketing van de Brabantse Wal voor bewoners, bezoekers en bedrijven. De gemeenten wilden daarom graag verkennen hoe de regiomarketing op de meest effectieve en efficiënte wijze kan worden gerealiseerd. Hierbij wil zij ook aandacht voor de marketingactiviteiten van de reeds bestaande organisaties. 

Onze aanpak

We hebben gesprekken gevoerd met wethouders, ambtenaren en overige belangrijke stakeholders in het gebied. Daarnaast hebben we deskresearch uitgevoerd naar bestaande samenwerkingsverbanden en reeds ontwikkelde visies in de regio. 

Het resultaat

Resultaat is een document waarin de opgave qua destinatiemarketing wordt benoemd, de organisatorische opties die daarbij passen en de voor- en nadelen van iedere optie. Ook zijn de randvoorwaarden voor governance en succes benoemd. Tot slot is een voorstel gedaan voor concrete vervolgstappen in het proces.

Wilt u van uw toeristische destinatie
een beleving maken?
Neem dan contact met ons op!

Maak gebruik van ons handige contactformulier of bel Martijn op 06 – 46 63 56 46.

Contact