Fusieproces Noordwijk Marketing & VVV Noordwijkerhout

Opdrachtgever

Noordwijk Marketing & Noordwijkerhout (2019)

Opgave

Begeleid het fusieproces tussen Noordwijk Marketing en VVV Noordwijkerhout

Resultaat

Fusie van beide organisaties per 1 juni 2019

Noordwijk

Vraag
Noordwijk Marketing en VVV Noordwijkerhout waren tot voor kort twee Destinatie Marketing Organisaties (DMO’s) die verantwoordelijk waren voor de destinatiemarketing en gastheerschap in hun gemeenten. Na de gemeentelijke fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout, hebben de beide organisaties een gezamenlijke visie opgesteld en een voornemen tot fusie uitgesproken. DestinatieX is gevraagd om het fusieproces volledig te begeleiden.

Aanpak
Er is een fusieplan opgesteld waarin de uitgangspunten voor de fusie tussen de beide stichtingen zijn beschreven. Hierbij gaat het onder andere om inhoudelijk, organisatorische, bestuurlijke, financiële en juridische uitgangspunten. We hebben de gesprekken tussen beide besturen begeleid en een harmonisatieproces opgesteld voor, tijdens en na de fusie. Tot slot hebben we ook alle contacten onderhouden met notaris, jurist en accountants.

Resultaat
De juridische fusie van beide organisaties is per 1 juni 2019 een feit.

Bent u ook op zoek naar een organisatorische
verkenning of begeleiding van een fusieproces?
Neem dan contact met ons op.

Maak gebruik van ons contactformulier of bel Patrick op 06 – 46 63 56 46.

Contact