Vijf innovaties door blockchain in toerisme

Scroll voor inspiratie

Blockchain

Blockchain. Volgens sommigen een revolutie die de wereld gaat veranderen. Volgens anderen is het een oplossing waar nog geen probleem voor is. Toch kan blockchain ook voor toerisme impact hebben. In dit artikel leggen we uit wat blockchain is en welke oplossingen het kan brengen. Het is een ingewikkeld onderwerp en een technologie die nog volop in ontwikkeling is. Dus het kan soms wat abstract zijn. Daarom proberen we voorbeelden te geven waar mogelijk.

De uitdaging

Voor tal van zaken zijn in onze wereld tussenpartijen nodig. Bij betalingen zijn dat banken en bij overdracht van waardevolle eigendommen een notaris. Dit zijn partijen die we vertrouwen om de overdracht van transacties (bijvoorbeeld van geld of eigendom) te begeleiden. Daarnaast zijn er ook andere tussenpartijen ontstaan die zelf nauwelijks waarde toevoegen aan de keten, maar vooral gemak, overzicht en betrouwbare transacties bieden zoals Amazon, Facebook of Booking.com. Deze tussenpartijen hebben daarmee voordelen, maar ook nadelen. Zo slaan ze veel persoonlijke data op wat een inbreuk is op de privacy en zijn ze gevoelig voor machtsmisbruik, monopolievorming of hacks. Ook is bij sommige spelers (zoals Google of banken) de vraag of ze niet een dusdanige maatschappelijke positie hebben opgebouwd, dat de gevolgen nog te overzien zijn mochten deze partijen op omvallen staan (‘too big to fail’).

De rol van blockchain

Blockchain zou hier mogelijk (deels) een oplossing voor kunnen bieden. Blockchain is eigenlijk een soort digitaal grootboek. In dit grootboek kunnen transacties door gebruikers gezamenlijk worden vastgelegd zonder tussenkomst van een derde partij (zoals bijvoorbeeld een bank, een notaris of welke andere partij dan ook). Er wordt hierbij niet één centrale computer of database gebruikt, maar blockchain maakt gebruik van een heel netwerk van afzonderlijke computers van gebruikers. Doordat er gebruik wordt gemaakt van cryptografische technieken is het bijzonder veilig. Bovendien houdt iedere computer in het netwerk continu een kopie bij van het digitale grootboek en moet iedere wijziging ook worden goedgekeurd door een meerderheid van de computers in het netwerk. Er zijn dus veel extra waarborgen ingebouwd om misbruik te voorkomen.

Blockchain-technologie wordt in toenemende mate gezien als een veelbelovende oplossing voor een breed scala aan uitdagingen in verschillende industrieën, waaronder het toerisme. In dit artikel zullen we vijf voorbeelden geven van vernieuwingen die blockchain kan bieden in toerisme.

#1: Decentrale boekingssystemen

Blockchain-technologie kan worden gebruikt om een nieuw type boekingssysteem te creëren, waarbij hotels en andere accommodaties hun kamers en faciliteiten rechtstreeks aan reizigers kunnen aanbieden zonder tussenkomst van derden zoals boekingsplatforms. Dit leidt tot lagere kosten voor zowel reizigers als hotels, omdat er geen commissies worden betaald aan tussenpersonen.

Een voorbeeld is Travala.com, een boekingsplatform op de blockchain. Het stelt hotels in staat stelt hun kamers rechtstreeks aan reizigers te verkopen zonder tussenkomst van derden. Het platform maakt gebruik van smart contracts (soort van contracten die zichzelf automatisch uitvoeren) om de boeking te beheren en de betalingen tussen hotel en reiziger af te handelen. Hierdoor is ook minder menselijke capaciteit nodig, doordat de meeste processen volledig geautomatiseerd verlopen.

#2: Duurzaam toerisme

Blockchain kan worden gebruikt om de impact van toerisme op het milieu en de lokale gemeenschappen in kaart te brengen. Door gegevens op een blockchain op te slaan, kunnen reisondernemers en toeristen de impact van hun activiteiten in real-time volgen. Dit stelt reizigers in staat om verantwoorde keuzes te maken bij het kiezen van hun bestemmingen en activiteiten.

Een voorbeeld is een platform dat reizigers in staat stelt om de ecologische en sociale impact van hun reizen te meten en te beheren. Blockchain kan vanuit verschillende typen data berekenen wat de impact is en dit vervolgens vastleggen. Het voordeel van blockchain is dat het een gedeelde infrastructuur biedt (kan dus worden gecombineerd met data van verschillende partijen), data niet te veranderen is (en daarmee niet te manipuleren), veilig is (er is niet één centraal punt waar de data is opgeslagen) en dat de data openbaar is (wat ook innovatie door derden makkelijker maakt). Zo kun je aan reizigers informatie verstrekken over de duurzaamheid van toeristische activiteiten en en reizigers in staat te stellen hun impact te minimaliseren. Ook zou je reizigers via de blockchain kunnen belonen voor duurzaam gedrag.

#3: Veilig delen van persoonsgegevens

Voor de meeste bestaande oplossingen op het gebied van identificatie en persoonsgegevens geldt: je moet je identiteit eerst uit handen geven om jezelf vervolgens te laten verifiëren. Dat heeft als nadeel dat je gegevens bij veel partijen bekend zijn en daarmee gevoelig zijn voor misbruik, datalekken en schending van de privacy.

Blockchain kan worden gebruikt om een veilig en gedecentraliseerd platform te creëren voor het delen van persoonlijke gegevens tussen reizigers, hotels, luchtvaartmaatschappijen en andere betrokken partijen. Dit kan helpen om de veiligheid en privacy van reizigers te waarborgen en de efficiëntie van het verificatieproces te verbeteren.

Een voorbeeld is Civic dat een platform heeft ontwikkeld dat reizigers in staat stelt hun identiteit veilig te verifiëren via de blockchain. Het unieke hieraan is dat de identiteit gecontroleerd wordt op de blockchain en dit doet zonder persoonlijke gegevens te delen met derden. Dit noemen we ‘Zero-knowledge proof’. Via deze techniek kun je iets bewijzen, zonder het bewijs zelf te hoeven onthullen.

Degene die de identiteit wil controleren krijgt een cryptografisch bewijs dat de identiteit klopt, maar ontvangt niet de persoonsgegevens zelf. De startup Evernym (inmiddels onderdeel van Midy) heeft bijvoorbeeld al een Travelpass ontwikkeld waarmee gereisd kan worden zonder allerlei persoonlijke gegevens achter te laten.

#4: Verbeterde bagagetracking

Blockchain-technologie kan worden gebruikt om de tracking van bagage te verbeteren, waardoor reizigers minder stress hebben en minder tijd hoeven te besteden aan het opsporen van hun vermiste bagage. Het gebruik van blockchain-gebaseerde systemen kan ook de kans op verlies of diefstal van bagage verminderen.

Bij het vervoeren van bagage zijn vele partijen betrokken: reizigers, luchtvaartmaatschappijen, bagage afhandelaars, verzekeringsmaatschappijen, veiligheidsinstanties etc. Via de blockchain kan bagage worden geregistreerd en vervolgens transparant worden gevolgd. Zo kun je altijd zien waar je bagage zich bevindt en wie verantwoordelijk is. Via de blockchain ontstaat één systeem waar de data van alle betrokken partijen transparant wordt opgeslagen en daarmee ook door de reiziger kan worden gecontroleerd.

Een voorbeeld is SITA, een luchtvaartmaatschappijtechnologiebedrijf, dat een platform heeft ontwikkeld voor het beheren van bagagegegevens. Het houdt de status bij van elke bagage-eenheid, waardoor het gemakkelijker wordt om bagage te traceren en te volgen.

#5: Efficiëntere betalingen

Tot slot kan de blockchain worden gebruikt om de betalingsprocessen te verbeteren en de efficiëntie van transacties te vergroten. Doordat tussenpartijen niet meer nodig zijn kan dit helpen om de kosten te verlagen en de snelheid van de transacties te verhogen. Hierdoor wordt het voor reizigers en bedrijven gemakkelijker wordt om zaken te doen met minder kosten, meer snelheid en een hogere toegankelijkheid.

Laten we kennismaken,
neem contact met ons op.

Maak gebruik van het contactformulier of bel Patrick via 06 – 46 63 56 46.

Contact