Inspirational Destination: Costa Rica

Scroll for inspiration

Costa Rica

Ecological top destination focused on social development

With its tropical rainforests, beautiful natural sandy beaches, unique flora and fauna and years of commitment to sustainability, Costa Rica is known as a destination for nature lovers. The country contains 5% of the world’s biodiversity and it is one of the few countries without an army. It is also one of the safest countries in Central America. For many years, Costa Rica has presented itself as an ecological destination and a place where life is good (Pura Vida). And successfully. In 2001 I visited the country and it was already ahead in the field of eco-lodges and sustainable development. Here are three reasons Costa Rica inspires us.

#1: Duurzame bestemming

Costa Rica is altijd al een pionier geweest in eco-toerisme. Inmiddels is deze focus verbreed naar duurzaamheid. Het land heeft als doel om in 2021 klimaatneutraal te zijn en de toeristische sector wil in 2050 koolstofvrij zijn. Voor de klimaatneutrale doelstelling maakt het land goede vorderingen. In 2017 lukte het Costa Rica om 300 opeenvolgende dagen alle elektriciteit duurzaam op te wekken. Dit gebeurde voor 72 procent met waterkracht, 16 procent met wind, 9 procent met geothermie en het overige met biomassa en zonne-energie.

Het ‘National Decarbonization Plan’ heeft vier focusgebieden die belangrijk zijn om de toename van broeikasgasemissies te keren. Het gaat hierbij om transport, industrie, afvalbeheer en landbouw. Een groot onderdeel van het transportplan is om een elektrische trein te ontwikkelen die zorgt voor een modern openbaar vervoersysteem dat de verschillende delen van het land met elkaar verbindt.

#2: Sociale ontwikkeling als graadmeter

Duurzaam toerisme draait voor Costa Rica niet alleen om groei voor de toeristische sector, maar juist in het spreiden van toerisme over het land en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor lokale gemeenschappen. De resultaten worden dan ook niet meer gemeten in aantal overnachtingen of bestedingen. De focus ligt op het bereiken van kwalitatieve doelgroepen die helpen om voor de natuur te zorgen, het slim spreiden van toerisme over het land en het realiseren van sociale vooruitgang.

Costa Rica wil toeristen op een slimme manier spreiden. In kwetsbare gebieden wat minder toeristen en op sommige andere plaatsen waar de lokale gemeenschap gestimuleerd kan worden juist meer toeristen toestaan. Het land investeert in de ontwikkeling van kleinere luchthavens in het hele land, zodat gebieden makkelijk bereikbaar zijn voor toeristen en meer kansen krijgen voor ontwikkeling van het gebied. Hierbij is de uitdaging om de lokale identiteit en gemeenschappen te versterken in plaats van te schaden. Per gebied wordt daarom maatwerk geleverd en gekeken naar wat de meest geschikte oplossing is voor een regio.

#3: Shameless luxury in "eco-homes"

De Volkskrant (Dutch newspaper) wrote in 2018: “Luxury has lost its innocence. A speedboat or flying holiday is bad for the environment and how do you know if no children’s hands have worked on those designer clothes. Before you know it you are wasteful, or worse yet, elitist. The new luxury is immaterial. It is guilt-free feel-good wealth based on freedom, sustainability, privacy, tranquility, intimacy and above all a lot of time and attention. ”

#3: Schaamteloze luxe in ‘ecommodaties’

De Volkskrant schreef in 2018: “Luxe heeft zijn onschuld verloren. Zo’n speedboot of vliegvakantie is slecht voor het milieu en hoe weet je of er geen kinderhandjes aan die merkkleding hebben gewerkt. Voor je het weet ben je verspillend en verkwistend, of nog erger: elitair. De nieuwe luxe is immaterieel. Het is schuldvrije feelgood-weelde gebaseerd op vrijheid, duurzaamheid, privacy, rust, intimiteit en vooral heel veel tijd en aandacht.”

Juist op deze trend weten de ‘ecommodaties’ van Costa Rica uitstekend in te spelen. Sinds 1997 heeft Costa Rica ‘The Certification for Sustainable Tourism Program’ opgezet. De diensten en producten van bedrijven die dit certificaat krijgen, hebben gegarandeerd een minimaal negatief effect op de omliggende natuurlijke omgeving. Er zijn maximaal vijf sterren te verdienen. In eerste instantie richtte het programma zich alleen op de hotel en lodge sector, waarbij men het label eco hotel kon verdienen. Inmiddels is de certificering ook verbreed naar andere producten en diensten en zijn de normen en richtlijnen aangescherpt. Zo is er meer aandacht voor afvalbeheer en sociale en maatschappelijke interactie. 

Laten we kennismaken,
neem contact met ons op.

Maak gebruik van het contactformulier of bel Patrick via 06 – 46 63 56 46.

Contact