Inspirerende destinatie: Costa Rica

Scroll voor inspiratie

Costa Rica

Ecologische topbestemming gericht op sociale ontwikkeling

Met zijn tropische regenwouden, prachtige natuurlijke zandstranden, unieke flora en fauna en de jarenlange inzet op duurzaamheid, staat Costa Rica bekend als een bestemming voor natuurliefhebbers bij uitstek. Het land bevat 5% van de biodiversiteit op aarde en het is één van de weinige landen zonder leger. Het is bovendien ook één van de veiligste landen van Midden-Amerika. Al vele jaren profileert Costa Rica zich als ecologische bestemming en een plek waar het goed leven is (Pura Vida). En met succes. In 2001 bezocht ik het land en toen liep het al voor op het gebied van ecolodges en duurzame ontwikkeling. Hier zijn drie reden waarom Costa Rica ons inspireert.

#1: Duurzame bestemming

Costa Rica is altijd al een pionier geweest in eco-toerisme. Inmiddels is deze focus verbreed naar duurzaamheid. Het land heeft als doel om in 2021 klimaatneutraal te zijn en de toeristische sector wil in 2050 koolstofvrij zijn. Voor de klimaatneutrale doelstelling maakt het land goede vorderingen. In 2017 lukte het Costa Rica om 300 opeenvolgende dagen alle elektriciteit duurzaam op te wekken. Dit gebeurde voor 72 procent met waterkracht, 16 procent met wind, 9 procent met geothermie en het overige met biomassa en zonne-energie.

Het ‘National Decarbonization Plan’ heeft vier focusgebieden die belangrijk zijn om de toename van broeikasgasemissies te keren. Het gaat hierbij om transport, industrie, afvalbeheer en landbouw. Een groot onderdeel van het transportplan is om een elektrische trein te ontwikkelen die zorgt voor een modern openbaar vervoersysteem dat de verschillende delen van het land met elkaar verbindt.

#2: Sociale ontwikkeling als graadmeter

Duurzaam toerisme draait voor Costa Rica niet alleen om groei voor de toeristische sector, maar juist in het spreiden van toerisme over het land en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor lokale gemeenschappen. De resultaten worden dan ook niet meer gemeten in aantal overnachtingen of bestedingen. De focus ligt op het bereiken van kwalitatieve doelgroepen die helpen om voor de natuur te zorgen, het slim spreiden van toerisme over het land en het realiseren van sociale vooruitgang.

Costa Rica wil toeristen op een slimme manier spreiden. In kwetsbare gebieden wat minder toeristen en op sommige andere plaatsen waar de lokale gemeenschap gestimuleerd kan worden juist meer toeristen toestaan. Het land investeert in de ontwikkeling van kleinere luchthavens in het hele land, zodat gebieden makkelijk bereikbaar zijn voor toeristen en meer kansen krijgen voor ontwikkeling van het gebied. Hierbij is de uitdaging om de lokale identiteit en gemeenschappen te versterken in plaats van te schaden. Per gebied wordt daarom maatwerk geleverd en gekeken naar wat de meest geschikte oplossing is voor een regio.

Costa Rica is een van de weinige landen die sociale vooruitgang beschouwt als een belangrijke maatstaf voor het succes van de toeristenindustrie. Het succes wordt daarom gemeten met de ‘Social Progress Index’. De score voor sociale vooruitgang is onderverdeeld in drie categorieën: basisbehoeften van de mens, grondslag voor welzijn en kansen. In 2019 stond Costa Rica op de 34e plaats (Nederland: 11e). Deze index dient als een leidraad voor de ontwikkeling van nieuw toerismebeleid. Publiek-private samenwerkingen die een positieve impact hebben op lokale gemeenschappen en duurzame ontwikkeling worden gestimuleerd.

#3: Schaamteloze luxe in ‘ecommodaties’

De Volkskrant schreef in 2018: “Luxe heeft zijn onschuld verloren. Zo’n speedboot of vliegvakantie is slecht voor het milieu en hoe weet je of er geen kinderhandjes aan die merkkleding hebben gewerkt. Voor je het weet ben je verspillend en verkwistend, of nog erger: elitair. De nieuwe luxe is immaterieel. Het is schuldvrije feelgood-weelde gebaseerd op vrijheid, duurzaamheid, privacy, rust, intimiteit en vooral heel veel tijd en aandacht.”

Juist op deze trend weten de ‘ecommodaties’ van Costa Rica uitstekend in te spelen. Sinds 1997 heeft Costa Rica ‘The Certification for Sustainable Tourism Program’ opgezet. De diensten en producten van bedrijven die dit certificaat krijgen, hebben gegarandeerd een minimaal negatief effect op de omliggende natuurlijke omgeving. Er zijn maximaal vijf sterren te verdienen. In eerste instantie richtte het programma zich alleen op de hotel en lodge sector, waarbij men het label eco hotel kon verdienen. Inmiddels is de certificering ook verbreed naar andere producten en diensten en zijn de normen en richtlijnen aangescherpt. Zo is er meer aandacht voor afvalbeheer en sociale en maatschappelijke interactie.

Costa Rica richt zich al langer op de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemers. Ongeveer 60 procent van de hotels zijn accommodaties met minder dan 40 kamers. Er zijn daardoor relatief veel kleinschalige ecologische accommodaties die luxe, duurzaamheid en persoonlijke aandacht voorop stellen. Zo kun je genieten van schaamteluxe luxe in een hangmat in een vijf sterren eco hotel met uitzicht op het regenwoud. Wat wil je nog meer?

Laten we kennismaken,
neem contact met ons op.

Maak gebruik van het contactformulier of bel Patrick via 06 – 46 63 56 46.

Contact