Beleidsondersteuning recreatie
en toerisme Zuid-Holland

Opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland

Opgave

Ondersteun bij de beleidsopgaven voor recreatie en toerisme in Zuid-Holland

Resultaat

Loopt

Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is een populaire bestemming. In 2022 ontving de provincie zo’n 5,5 miljoen verblijfsgasten, goed voor 13,7 miljoen overnachtingen. Daarmee is Zuid-Holland de derde toeristische provincie in Nederland. Naast verblijfstoerisme komen alleen al uit België en Duitsland nog eens zo’n 6,4 miljoen dagbezoekers (los van binnenlands dagtoerisme). Economisch is de totale sector goed voor 6,6% van de werkgelegenheid in Zuid-Holland. Daarnaast is er ook sprake van een groeiende bevolking en een steeds sterkere recreatiedruk.

De vraag naar recreatieve mogelijkheden in Zuid-Holland neemt daarmee toe. Daarnaast is er een (flinke) groei van het toerisme te verwachten. Het is de ambitie om recreatie en toerisme een positieve bijdrage te laten leveren aan de leefbaarheid in de provincie. Daarbij streeft de provincie naar welvarende, evenwichtige en duurzame toeristische bestemmingen. Oftewel: bestemmingen in balans waarbij de economische, sociaal-maatschappelijke en ecologische impact met elkaar in balans zijn.

Om dit beleid in te zetten heeft de Provincie Zuid-Holland gevraagd te ondersteunen in haar beleid voor recreatie en toerisme. Onder andere door mee te denken over het beleid, vertaling naar de omgevingsvisie en subsidieregeling, opstellen van een intern werkplan, kennisontwikkeling etc.