Coaching infokantoren West-Vlaanderen

Opdrachtgever

Westtoer

Opgave

Coaching van infokantoren in West-Vlaanderen

Resultaat

Loopt

West-Vlaanderen

De Provincie West-Vlaanderen heeft in 2020 de subsidieregeling ‘Beleef West-Vlaanderen’ opengesteld. Hiermee wil het provinciebestuur inspelen op de effecten van de coronacrisis, maar ook een impuls geven aan de toeristische beleving in West-Vlaanderen. Er zijn vier categorieën, waarvan één gaat over de optimalisering van toeristisch onthaal in gemeenten. Hiermee worden initiatieven ondersteunt die gericht zijn op (her)inrichting van fysieke toeristische infokantoren in een gemeente of stad. De subsidie maakt de transformatie van regulier infokantoor naar belevingsvolle inspiratieplek mogelijk.

DestinatieX is gevraagd om op te treden als externe expert en circa tien toeristische organisaties te ondersteunen bij het opstellen van hun dossier voor de subsidieaanvraag. Ook de komende periode zullen we de organisaties adviseren bij de realisatie van hun project indien de subsidie positief is beoordeeld.