Fysiek gastheerschap in
de Metropoolregio Amsterdam

Opdrachtgever

Metropoolregio Amsterdam

Opgave

Verken het draagvlak voor een gezamenlijke MRA-aanpak voor fysiek gastheerschap

Resultaat

Visie op fysiek gastheerschap met concrete aanbevelingen voor (gezamenlijke of individuele) doorontwikkeling

Metropoolregio Amsterdam