Visie fysiek gastheerschap in
de Metropoolregio Amsterdam

Opdrachtgever

Metropoolregio Amsterdam

Opgave

Verken het draagvlak voor een gezamenlijke MRA-aanpak voor fysiek gastheerschap

Resultaat

Visie op fysiek gastheerschap met concrete aanbevelingen voor (gezamenlijke of individuele) doorontwikkeling

Metropoolregio Amsterdam

De vraag

De vraag vanuit de Metropoolregio was enerzijds hoe de status was van fysieke informatiepunten, hoe de toekomstige ontwikkeling hiervan eruit zou kunnen zien en op welke niveaus er sprake kan zijn van een gezamenlijke MRA-aanpak.

Onze aanpak

We hebben allereerst alle locaties van fysieke informatiepunten bezocht, zodat we een goede indruk kregen van de huidige stand van zaken. Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met stakeholders, zoals gemeenten en DMO’s in de Metropoolregio. Tot slot hebben we deskresearch uitgevoerd naar internationale rapportages en opinies over fysiek gastheerschap. Samen met onze eigen inzichten en visie hebben we deze zaken gebundeld in een rapport.

Het resultaat

Het resultaat is een uitgebreid rapport ‘Een nieuw perspectief op fysiek gastheerschap’ met daarin:

  • Informatie over de veranderende bezoeker
  • Een beschrijving van verschillende vormen van fysiek gastheerschap
  • Een analyse van het bestaande aanbod van fysiek gastheerschap
  • Inspiratie van bezoekers in de toekomst
  • Doorontwikkeling van fysiek gastheerschap in de MRA
  • Aanbevelingen voor een toekomstige aanpak

.