Uitvoeringsstrategie toerisme Goeree-Overflakkee

Opdrachtgever

VEERO & Pioniers Brouwersdam

Opgave

Concretiseer de Recreatievisie Goeree-Overflakkee

Resultaat

Uitvoeringsstrategie met concreet actieplan

Goeree-Overflakkee

“In 2025 is GO het spannendste deltanatuur-eiland van de Rijn-Schelde Delta.”

De vraag

Door de gemeente Goeree-Overflakkee is een recreatievisie opgesteld voor het eiland met als visionair doel: In 2025 is GO het spannendste deltanatuur-eiland van de Rijn-Schelde Delta. De Vereniging voor Recreatieondernemers Goeree-Overflakkee (VEERO) en de Pioniers Brouwersdam (ondernemerscollectief voor de Brouwersdam) delen deze visie, maar hadden ook behoefte aan concretisering van deze visie. Daarnaast was er behoefte aan een eigen visie: als agenda voor de komende jaren, maar ook als lobbydocument richting overheden.

Onze aanpak

Er zijn gesprekken gevoerd met de besturen van beide organisaties. Op basis van deze input en deskresearch is een strategiedocument opgesteld.

Het resultaat

Het resultaat is een uitvoeringsstrategie waarin vijf speerpunten zijn benoemd, zoals identiteitsontwikkeling, de basis op orde, natuurbeleving, Brouwersdam en een vitale kust. In het document is een strategie benoemd, maar tevens hele concrete toepassingen ervan. Het document is overgenomen door de gemeente. In overleg met beide organisaties is een verhoging van de toeristenbelasting doorgevoerd, waarvan de opslag volledig gebruikt wordt om de strategie te realiseren.