Verkenning uitvoeringsorganisatie
regiomarketing Duin- en Bollenstreek

Opdrachtgever

Economic Board Duin- en Bollenstreek & Stichting Promotie Duin- en Bollenstreek

Opgave

Verken de wijze waarop regiomarketing in de Duin- en Bollenstreek kan worden georganiseerd

Resultaat

Rapportage over de opgave, taken, organisatorische scenario's en randvoorwaarden om te komen tot een uitvoeringsorganisatie.

Duin- en Bollenstreek

De vraag

De regiobranding en -marketing voor de Duin- en Bollenstreek richt zich op bewoners, bedrijven en bezoekers. In 2019 is er door de Economic Board Duin- en Bollenstreek een organizing principle (strategisch kader) geformuleerd en ook is er een concretisering gemaakt van mogelijke (uitvoerende) acties. Bij regiomarketing gaat het ook om regiobranding. Oftewel: integrale marketing.

DestinatieX is gevraagd om te verkennen op welke wijze de regiomarketing en -branding van de Duin- en Bollenstreek kan worden georganiseerd.

Onze aanpak

We hebben gesprekken gevoerd met tal van stakeholders uit verschillende sectoren (agro-food, space, toerisme, detailhandel etc.), de bestaande VVV-/marketingorganisaties en de ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers in de Duin- en Bollenstreek. Met hen hebben we onder andere gesproken over de opgaven, het merk, organisatievormen en governance.

Het resultaat is een eindrapportage waarin beschreven wordt:

  • Wat de opgave is op het gebied van branding en -marketing;
  • Welke taken daarbij horen;
  • Welke organisatorische scenario’s het meest voor de hand zouden liggen inclusief voor- en nadelen;
  • Randvoorwaarden voor succes (governance, financieel, bestuurlijk etc.)