Visie VVV Lochem

Opdrachtgever

Gemeente Lochem & Achterhoek Toerisme

Opgave

Ontwikkel een toekomstvisie voor de VVV Lochem

Resultaat

Visie & Operationeel Plan VVV Lochem 2021-2025

Gemeente Lochem

De vraag

De VVV Lochem is een vereniging met een lange historie. Al sinds 1885 werkt de organisatie aan stimulering van het toerisme. In haar geschiedenis heeft de VVV zich met regelmaat aangepast aan de veranderende omgeving. De VVV Lochem heeft een roerige periode achter de rug. De gemeente Lochem heeft in de Visie recreatie en toerisme opgenomen dat de VVV weer in haar kracht moet komen. Daarom wil de gemeente graag toewerken naar meerjarige afspraken, maar heeft hiervoor ook behoefte aan een duidelijke stip aan de horizon. DestinatieX is daarom gevraagd een visie en strategie voor de VVV Lochem op te stellen inclusief een uitvoeringsplan zodat de VVV er concreet mee verder kan.

Onze aanpak

Allereerst hebben we deskresearch gedaan naar reeds beschikbare documenten vanuit gemeente of VVV. Daarbij hebben we ook de exploitatie van de VVV geanalyseerd en gesprekken gevoerd met het bestuur en een medewerker om inzicht te krijgen in de operatie. Daarna zijn er gesprekken gevoerd met stakeholders, de gemeente Lochem en Achterhoek Toerisme. Op basis hiervan zijn de uitdagingen, wensen en behoeften voor de komende periode in kaart gebracht.

Het resultaat

Dit alles heeft geresulteerd in een visie waarbij enerzijds een beeld is geschetst van de veranderende bezoeker en anderzijds de opgaven voor de VVV in de komende jaren op een rij zijn gezet. Hierbij staan drie opgaven centraal:

  • Vermarkting van Lochem
  • 24/7 Informatie & Inspiratie
  • Samenspel met partners

De visie is doorvertaald in een operationeel plan. Hierbij zijn de uitvoeringsacties op een rij gezet, maar ook zijn de organisatorische en financiƫle consequenties in beeld gebracht.