Bezoekerscentrum Heeg

Opdrachtgever

VVV Waterland van Friesland & Heeg Promotie

Opgave

Ontwikkel een eigentijds VVV/bezoekerscentrum voor Heeg en omgeving

Resultaat

Een inspirerend bezoekerscentrum per 1 april 2023

Heeg (Friesland)

De vraag

In watersportdorp Heeg (Friesland) zit de VVV prominent in de winkelstraat. De VVV heeft een speelruimte voor kinderen, zodat ook met slecht weer gezinnen (die bijvoorbeeld met de boot in de haven liggen) hier terecht kunnen. De wens vanuit de lokale ondernemers, Heeg Promotie en de VVV Waterland van Friesland is dat de VVV zich ontwikkelt als een bezoekerscentrum waarin bezoekers geïnspireerd worden om er op uit te gaan in Heeg en omgeving. Hierbij speelt zichtbaarheid van het lokale DNA (met een prominente rol voor de palingaak) een belangrijke rol.

Onze aanpak

We begeleidden het ontwerptraject. We zijn gestart met een inventarisatie van wensen, eisen en ambities. Deze zijn verwerkt in een briefing voor de ontwerper. We ondersteunden in de selectie van onderwerpen, de content, het ontwerptraject en het offertetraject. Er is een projectplan opgesteld voor financiers inclusief een uitgewerkte begroting. Daarnaast hebben we de realisatie van het project begeleid.

Het resultaat

Het resultaat is een vernieuwd bezoekerscentrum in Heeg dat op 1 april 2023 haar deuren opende. In het ontwerp staat het DNA van Heeg (en Friesland) centraal. Elementen in het ontwerp:

  • Er is een ‘golf’ waar informatie te vinden is over wateractiviteiten in Zuidwest Friesland. Door een bootje door een sleuf te bewegen krijgt de bezoeker meer informatie over een bepaalde activiteit door middel van tekst, foto’s en/of video.
  • Een wand gaat over het centrum van Heeg. Via een plattegrond en een touchscreen is informatie te bekijken over toeristische bedrijven in Heeg en omgeving.
  • De balie is hergebruikt en ingepakt met gebruikt zeildoek. Dit zeildoek komt meer plekken in het ontwerp terug.
  • Het meest in het oog springt een stylistische palingaak. Bij de palingaak kunnen kinderen palingen uit de boot laten komen met informatie over de palingvisserij. Op het zeil van de aak wordt een video getoond met historische en hedendaagse beelden van de palingaak. En op een touchscreen in een houten ton is informatie te krijgen over alles rondom de palingvisserij en hoe je dit zelf kunt beleven.
  • Verderop in de ruimte staat een wand in het teken van de steden. Op een tafel zitten meerdere knoppen waar je een stad kunt kiezen. Bij het maken van de keuze licht er een object op in een vitrine en worden op een projectie informatie en beelden getoond van de betreffende stad.
  • Daarnaast zijn er producten en routes opgenomen bij de thematische verhalen. Zo ontstaat er een mooie mix tussen beleving, inspiratie, verhalen en verkoop.