Inspiratiepunt Landal De
Lommerbergen & VVV Beesel

Opdrachtgever

Gemeente Beesel, Limburg Marketing & Landal De Lommerbergen

Opgave

Ontwikkel een toekomstgerichte receptie / inspiratiepunt voor Landal De Lommerbergen en de gemeente Reuver

Resultaat

Een eigentijdse receptie en VVV inspiratiepunt op Landal De Lommerbergen

Reuver (Limburg)

De vraag

In de gemeente Beesel is opnieuw gekeken naar de invulling van fysiek gastheerschap. Hierbij speelden voor de gemeente Beesel en Limburg Marketing een drietal zaken een rol: de veranderende behoeften van gasten op het gebied van informatievoorziening, een teruglopend bezoekersaantal op de locatie in het centrum van Reuver en een grootschalige vernieuwing bij Landal De Lommerbergen. Op dit park bevindt zich bijna 95% van alle verblijfsgasten in de gemeente.

Voor de drie partijen (gemeente Beesel, Limburg Marketing en Landal De Lommerbergen) was dit dan ook de aanleiding om te bezien hoe deze ontwikkelingen bij elkaar kunnen worden gebracht in een nieuw inspiratieconcept, waarbij de receptiefunctie van het park en een VVV Inspiratiepunt gecombineerd worden. Doel hiervan is om gasten te inspireren over de mogelijkheden van de omgeving en daarmee meer te laten doen dan dat ze vooraf van plan waren.

Onze aanpak

DestinatieX is gevraagd mee te denken in dit proces, het ontwerp en de inrichting te begeleiden en te ondersteunen in de realisatie van een eigentijds inspiratiepunt in combinatie met een nieuwe receptie voor Landal De Lommerbergen. We hebben met de gezamenlijke partijen een aanpak ontwikkeld om te komen tot de bepaling van DNA en thema’s. Daarnaast zijn de wensen en benodigde functionaliteiten in kaart gebracht. Dat heeft geleid tot een briefing voor de ontwerper.

We hebben het ontwerptraject begeleid en het resultaat vertaald in een projectplan met begroting, dat ter besluitvorming is voorgelegd aan de gemeenteraad. Nadat het plan unaniem was aangenomen, hebben we de realisatie begeleid. Dit betreft de selectie van een uitvoeringspartij, begeleiding van de vertaling van ontwerp naar bestektekeningen, content ontwikkeling en verzameling tot en met de oplevering.

Het resultaat

In het ontwerp staat het drakenthema centraal: een verwijzing naar het draaksteken in de gemeente. Iedere zeven jaar vindt er een groots openluchtspektakel plaats over de legende van Joris en de draak en het draaksteken is benoemd tot immaterieel erfgoed. De draak vindt je in het inspiratiepunt op diverse plaatsen terug. Bij binnenkomst in de receptie valt direct de enorme drakenstaart op die door de ruimte slingert. Bijzonder zijn ook de twee drakeneieren met informatie over streekproducten en natuur. In de eieren zijn schermen, vitrines en diverse andere technieken gebruikt om bezoekers te inspireren. Op een andere wand krijg je inspiratie door je hand in een drakenpoot te leggen.

Het resultaat is een nieuw concept in Nederland waarbij de receptie van een bungalowpark op een slimme manier gecombineerd is met de VVV functie.