Inspiratiepunt Landal De Lommerbergen & Gemeente Beesel

Opdrachtgever

Gemeente Beesel, Limburg Marketing & Landal De Lommerbergen

Opgave

Ontwikkel een toekomstgerichte receptie / inspiratiepunt voor Landal De Lommerbergen en de gemeente Reuver

Resultaat

Loopt

Landal De Lommerbergen (gemeente Beesel)

De vraag

In de gemeente Beesel wordt opnieuw gekeken naar de invulling van fysiek gastheerschap. Hierbij spelen voor de gemeente Beesel en Limburg Marketing een drietal zaken een rol: de veranderende behoeften van gasten op het gebied van informatievoorziening, een teruglopend bezoekersaantal op de locatie in het centrum van Reuver en een grootschalige vernieuwing bij Landal De Lommerbergen. Op dit park bevindt zich bijna 95% van alle verblijfsgasten in de gemeente.

Voor de drie partijen (gemeente Beesel, Limburg Marketing en Landal De Lommerbergen) was dit dan ook de aanleiding om te bezien hoe deze ontwikkelingen bij elkaar kunnen worden gebracht in een nieuw inspiratieconcept. Doel hiervan is om gasten te inspireren over de mogelijkheden van de omgeving en daarmee meer te laten doen dan dat ze vooraf van plan waren.

Onze aanpak

DestinatieX is gevraagd mee te denken in dit proces en te ondersteunen in de realisatie van een eigentijds inspiratiepunt in combinatie met een nieuwe receptie voor Landal De Lommerbergen. We hebben met de gezamenlijke partijen een aanpak ontwikkeld om te komen tot de bepaling van DNA en thema’s. Daarnaast zijn de wensen en benodigde functionaliteiten in kaart gebracht. Dat heeft geleid tot een briefing voor de ontwerper.

We hebben het ontwerptraject begeleid en het resultaat vertaald in een projectplan met begroting, dat ter besluitvorming is voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het resultaat

Het resultaat tot nu toe is een Voorlopig Ontwerp dat tevens is doorgerekend en voorzien van een begroting. In het ontwerp staat het drakenthema centraal: een verwijzing naar het draaksteken in de gemeente. Iedere zeven jaar vindt er een groots openluchtspektakel plaats over de legende van Joris en de draak en het draaksteken is benoemd tot immaterieel erfgoed. De draak vindt je in de gemeente op diverse plaatsen terug. Zo zijn er drakeneieren met interactieve elementen, een grote drakenstaart in de ruimte en drakenpoten die oplichten en informatie geven als je je hand er op legt.

Het projectplan is ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van Beesel, die hier unaniem mee heeft ingestemd. Momenteel vinden de voorbereidingen plaats voor realisatie van het plan.