Strategie regiomarketing & bestemmingsontwikkeling Laag Holland

Opdrachtgever

Gemeenten Zaanstreek-Waterland

Opgave

Wat is er nodig voor toekomstige marketing en informatievoorziening in Laag Holland?

Resultaat

Uitgebreid rapport over de uitdagingen, opgaven, organisatorische scenario's en aanbevelingen.

Laag Holland (Noord-Holland)

De vraag

Laag Holland is grofweg het gebied in Noord-Holland tussen Amsterdam, Alkmaar en Hoorn. Het bevat veel bekende toeristische bestemmingen zoals Volendam, Edam, Marken en Zaanse Schans. Maar ook bestemmingen in ontwikkeling zoals Purmerend, Landsmeer, de Beemster en Land van Leeghwater.

In de afgelopen elf jaar heeft Bureau Toerisme Laag Holland de (regionale) toeristische informatievoorziening en promotie van Laag Holland uitgevoerd. Er zijn veel positieve resultaten geboekt. Zo is er meer verbinding gekomen, de marketing is geprofessionaliseerd en er zijn diverse projecten opgezet. De indruk bestaat dat er kansen zijn om met meer synergie te werken aan marketing en informatievoorziening in Laag Holland, waarbij lokale en regionale activiteiten meer met elkaar in samenhang zijn. Daarnaast zijn in de afgelopen jaren ook de toeristisch-recreatieve uitdagingen verandert. Tot slot zijn er ook wijzigingen in financiering van de organisatie.

DestinatieX is gevraagd om een verkenning uit te voeren naar wat de toekomstige ontwikkelingen zijn qua marketing en informatievoorziening, waar de regio op in zou moeten spelen (ambitie), hoe de optimale rol- en taakverdeling zou zijn (wie doet wat) en hoe dit zich vertaald in structuur en financiering. Het uiteindelijke resultaat is breder geworden: een uitgebreid rapport over bestemmingsontwikkeling en regiomarketing.

Onze aanpak

Voor deze verkenning hebben we gebruik gemaakt van deskresearch in combinatie met gesprekken met stakeholders. De deskresearch fase bestond enerzijds uit het doornemen van lokale en regionale visies en beleidsnota’s die relevant zijn voor deze verkenning. Anderzijds uit nationale en internationale studies op het gebied van marketing en informatievoorziening. Daarnaast is er gesproken met meer dan 30 stakeholders, waarbij onderwerpen aan de orde zijn gekomen zoals ervaringen, behoeften, kansen en uitdagingen, rollen, merken en structuur.

Het resultaat

Het resultaat is een uitgebreide rapportage over bestemmingsontwikkeling en regiomarketing waarin aandacht wordt besteed aan:

  • De veranderende markt
  • De uitdagingen voor Laag Holland
  • De strategische opgaven
  • Organisatorische uitgangspunten en scenario’s
  • Financiering
  • Samenwerkingsopties