Interim beleidsmedewerker toerisme
Zuid-Holland

Opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland

Opgave

Interim capaciteit voor de rol van beleidsmedewerker toerisme

Resultaat

Loopt

Zuid-Holland

Zuid-Holland ontvangt jaarlijks vele bezoekers en dit aantal zal naar verwachting in de toekomst toenemen. Dit biedt (economische) kansen voor heel Zuid-Holland, maar zorgt ook voor uitdagingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau. De Provincie Zuid-Holland wil dan ook graag dat de inwoners meeprofiteren van de opbrengsten van toerisme. Er wordt daarom ingezet op duurzaam toerisme en toerisme als middel om maatschappelijke opgaven te ondersteunen en te realiseren. Samen met regionale partijen werken ze aan toeristische lange termijn visies, gezamenlijke kennisontwikkeling en concrete uitvoeringsprojecten.

De Provincie Zuid-Holland had behoefte aan extra ondersteuning in het team Toerisme en heeft DestinatieX de opdracht gegeven om deze rol tijdelijk gedurende een langere periode (parttime) te vervullen.