Tussentijdse beleidsevaluatie recreatie & toerisme gemeente Bronckhorst

Opdrachtgever

Gemeente Bronckhorst

Opgave

Voer een tussentijdse beleidsevaluatie uit met een focus op inhoud en proces

Resultaat

Beleidsevaluatie inclusief aanbevelingen voor vervolg

Bronckhorst (Achterhoek)

De vraag

De gemeente Bronckhorst bestaat uit prachtige kastelen en eeuwenoude landgoederen. Daarnaast wisselen ook uitgestrekte bossen, weilanden en kabbelende beken elkaar af. In 2019 heeft de gemeente een beleidsvisie recreatie en toerisme opgesteld. Halverwege de beleidsperiode was er behoefte aan een evaluatie.

In de afgelopen periode zijn er stappen gezet. Toch is de indruk dat er kansen zijn om grotere stappen te maken. Door corona heeft de focus soms op andere zaken gelegen. Proces en structuur spelen hier ook een rol in. De gemeente heeft DestinatieX daarom gevraagd om een tussentijdse evaluatie uit te voeren van de beleidsvisie. Daarbij is de vraag om te kijken naar de doelen, de middelen en de structuur en conclusies en aanbevelingen te doen voor de komende jaren.

Onze aanpak

We hebben individuele gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van gemeente, Achterhoek Toerisme, toeristische platformen, vertegenwoordiger van diverse kastelen en enkele ondernemers. Op basis hiervan is een advies geformuleerd, waarbij gekeken is of de gemeente op schema zit qua doelen. Maar ook of het uitvoeringsprogramma nog actueel is en hoe het proces kan worden geoptimaliseerd.

Het resultaat

Op basis van de gesprekken is een uitgebreide analyse gemaakt. Enerzijds op inhoud (geformuleerde strategische doelen, stand van zaken m.b.t. de operationele doelen, prioritering van acties etc.). Anderzijds op proces, waarbij de rol van gemeente en klankbordgroep is geƫvalueerd. Naast conclusies zijn er ook aanbevelingen geformuleerd voor het vervolg in de komende jaren.