Onderzoek samenwerking marketingorganisaties Drenthe

Opdrachtgever

Gezamenlijke marketingorganisaties Drenthe

Opgave

Onderzoek een gezamenlijk wensbeeld, de beoogde rol- en taakverdeling en opties voor een bijpassende structuur in Drenthe

Resultaat

Eindrapport met conclusies, aanbevelingen en een concreet stappenplan

Drenthe

De vraag

Momenteel zijn er tien lokale, regionale en provinciale organisaties die zich met toeristisch-recreatieve marketing, informatievoorziening en gastheerschap bezighouden. De samenwerking tussen deze organisaties gaat goed, maar de partijen hebben geconstateerd dat dit nog beter kan. Ook de Noordelijke Rekenkamer trok eerder in een onderzoek eenzelfde conclusie. De partijen hebben geconcludeerd dat men gezamenlijk wil formuleren hoe de marketing en informatievoorziening van Drenthe in het meest ideale geval georganiseerd zou zijn. Dit project is uitgevoerd door Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd in samenwerking met DestinatieX.

Onze aanpak

Samen met Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd is een plan van aanpak opgesteld. Zo zijn er gesprekken gehouden met de verschillende organisaties en gemeenten, heeft er een deskstudie plaatsgevonden van relevante documenten en is er een werksessie gehouden met de organisaties.

Het resultaat

Het resultaat is een eindrapport waarin allereerst een analyse wordt gemaakt van de huidige situatie. Op basis hiervan is een (inhoudelijk) wensbeeld geformuleerd, zodat voor alle partijen een gezamenlijke horizon ontstaat. Ook wordt zo duidelijk wat het verschil is tussen de gewenste situatie en de huidige situatie. Dit wensbeeld is ook besproken met de organisaties en omgezet in een mogelijke rol- en taakverdeling tussen de verschillende organisaties. Vervolgens is uitgewerkt wat dit betekent voor de organisatie en structuur. We hebben dit uitgewerkt in vier mogelijke scenario’s inclusief de voor- en nadelen en een concreet stappenplan. Op basis van het rapport kunnen de partijen gezamenlijk met elkaar het gesprek aangaan over de toekomst (zowel inhoudelijk als organisatorisch).