Routevisie Achterhoek 2035

Opdrachtgever

Achterhoek Toerisme

Opgave

Ontwikkel een ambitieuze visie op routes in de Achterhoek met als horizon 2035

Resultaat

Routevisie Achterhoek 2035: de buitengewone regio

Achterhoek (Gelderland)

De vraag

De Achterhoek had behoefte aan een ambitieuze visie op routes in de Achterhoek. Bijzondere routes en routenetwerken zijn een onderdeel van het onderscheidend vermogen van de Achterhoek en de regio wil dit outdoor profiel verder versterken. De behoefte was om hiervoor een stip op de horizon te plaatsen, dat de basis vormt voor uitvoeringsagenda’s in de komende jaren. Als horizon is hiervoor 2035 genomen.

Onze aanpak

Samen met Achterhoek Toerisme hebben we de onderwerpen doorgenomen die in de visie aan de orde moeten komen. Deze onderwerpen zijn gebundeld in vijf programmalijnen: hoogwaardige routenetwerken, routes als een totaalervaring, bezoekersmanagement, branding en vindbaarheid en activatie & participatie. Dit heeft geleid tot een concept versie waar ook stakeholders feedback op hebben geleverd. Enkele ambities zijn gevisualiseerd door AI en in de visie opgenomen.

Het resultaat

Het resultaat is een routevisie voor de Achterhoek met als horizon 2035.