Samenwerking Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ)

Opdrachtgever

Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ)

Opgave

Adviseer over proces en organisatie van TOZ

Resultaat

Advies over optimalisatie van de samenwerking

Zeeland

De vraag

Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) is de koepel van toeristische brancheorganisaties in Zeeland. De deelnemende partijen zijn HISWA-RECRON, Koninklijke Horeca Nederland, VeKaBo en Stichting Dagattracties Zeeland. Gezamenlijk bundelen ze hun krachten om de belangen van de toeristische sector te behartigen. Er zijn adviseurs vanuit Economische Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme. TOZ heeft een ondersteunende programmamanager en een onafhankelijk voorzitter.

TOZ heeft de vraag gesteld om te adviseren hoe de samenwerking meer slagvaardig en efficiƫnt kan worden en hoe de organisatie en communicatielijnen kunnen worden geoptimaliseerd.

Onze aanpak

We hebben individuele gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, de deelnemende organisaties en de adviseurs. Op basis hiervan is een advies geformuleerd, waarbij breder is gekeken dan alleen organisatie en proces. Ook aspecten zoals ambitie, belangen en relaties zijn tegen het licht gehouden.

Het resultaat

Op basis van de gesprekken is een uitgebreide analyse gemaakt en zijn aanbevelingen geformuleerd om de samenwerking te optimaliseren. Als vervolg is er een roadmap gemaakt met concrete acties die de komende jaren kunnen worden opgepakt.