Verkenning promotie watersport en waterrecreatie Zuid-Holland

Opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland

Opgave

Verken op welke wijze Zuid-Holland zich kan promoten als watersport en -recreatie bestemming onder inwoners

Resultaat

Een visueel rapport met vier promotie scenario's

Zuid-Holland

De vraag

Zuid-Holland heeft veel water. Bijna 1/6e van de provincie bestaat uit water en het heeft een enorme diversiteit aan wateren. De Hollandse Plassen, Grevelingenmeer, Vlietland, tal van kanalen en rivieren, de Biesbosch etc. Op deze wateren zijn veel waterrecreatie mogelijkheden. De provincie was op zoek naar scenario’s hoe zij de waterrecreatie mogelijkheden in de provincie beter onder de aandacht kan brengen van inwoners. Daarbij wilde zij ook graag inzicht krijgen in de rol van de provincie op dit thema.

Onze aanpak

Voor deze verkenning zijn we begonnen met een startgesprek met diverse vertegenwoordigers van de Provincie Zuid-Holland. Daarna hebben we deskresearch gedaan naar feiten over de waterrecreatie, mogelijke onderliggende problemen of kansen en de huidige waardering van Zuid-Holland als watersportgebied. Gevolgd door gesprekken met diverse stakeholders: waar is behoefte aan, waar moet promotie zich op richten, hoe is hun kijk op de rol van de provincie, wat kan de provincie doen?

Om de brede vraagstelling te trechteren hebben we de leefstijlen van de inwoners in beeld gebracht en de meest kansrijke doelgroepen geselecteerd. Daarna zijn de verschillende fasen van de klantreis in beeld gebracht en de meest kansrijke fasen gemotiveerd. Tot slot is op basis van reisgedrag ook gekeken naar meest kansrijke geografische gebieden.

Het resultaat

Het resultaat is een visuele rapportage waarin al deze elementen zijn samengebracht. Dit is vertaald in vier scenario’s die aansluiten bij de potentiĆ«le doelgroep en de eerdere analyse. De scenario’s zijn voorzien van een overzicht van voor- en nadelen, een kostenindicatie en de rol van de provincie. Bij een aantal DMO’s in Zuid-Holland zijn de scenario’s getoetst. Waar dit van toepassing is, is ook gekeken wie het scenario zou kunnen uitvoeren.