Visie gastheerschap Vechtdal

Opdrachtgever

MarketingOost

Opgave

Ontwikkel een meerjarenvisie voor toekomstgericht gastheerschap in het Vechtdal

Resultaat

Visie gastheerschap voor het Vechtdal (inclusief Zwolle)

Vechtdal (Overijssel)

De vraag

Het Vechtdal heeft in haar meerjarenprogramma het thema gastheerschap als speerpunt van beleid gemaakt. Er was daarom behoefte aan een volgende stap: een visie waarin opgenomen is hoe het gastheerschap (fysiek en/of digitaal) ingevuld zou kunnen worden voor het Vechtdal op een eigentijdse manier. Hierbij ziet de regio ook een belangrijke rol voor ondernemers. De vragen die centraal staan in deze visie zijn:

  • Wat zijn verwachtingen en behoeften vandaag de dag ten aanzien van gastheerschap nu en in de toekomst?
  • Welke vormen van gastheerschap zijn mogelijk en welke zijn geschikt voor het Vechtdal?
  • Op welke wijze kan het Vechtdal de komende jaren optimaal invulling geven aan gastheerschap (fysiek en/of digitaal)?

Onze aanpak

We zijn voor deze visie gestart met deskresearch naar nationale en internationale bronnen over gastheerschap en de nieuwste inzichten hierbij. Niet alleen om het begrip gastheerschap meer context te geven, maar ook om algemene veronderstellingen (bijvoorbeeld “alles kan digitaal”) gefundeerd met onderzoeken te weerleggen of te onderbouwen. Daarnaast hebben we ook gekeken naar succesvolle cases. Naast deskresearch hebben we diverse locaties in het Vechtdal bezocht en gesproken met stakeholders. Dit alles levert een totaalbeeld op die in de visie zijn verwerkt.

Het resultaat

Het resultaat is een uitgebreide visie op gastheerschap. In de visie wordt het begrip gastheerschap geconcretiseerd. Aan de hand van vier centrale thema’s van gastheerschap hebben we gekeken naar de huidige situatie, relevante ontwikkelingen en onderzoeken en mogelijke activiteiten voor het Vechtdal. Daarbij hebben we rekening gehouden met de voorkeuren van bestaande doelgroepen van het Vechtdal, maar tegelijkertijd ook gekeken naar toekomstige generaties.

De visie gaat in op fysiek en digitaal gastheerschap en geeft een beeld van een hybride strategie, waarbij online en offline kanalen elkaar versterken.