Visie Achterhoek Toerisme 2022-2025

Opdrachtgever

Achterhoek Toerisme

Opgave

Ondersteun ons in het opstellen van een meerjarenvisie

Resultaat

Meerjarenvisie 2022-2025

Achterhoek

De vraag

Achterhoek Toerisme is de Destinatie Marketing Organisatie voor de regio Achterhoek. Hierbij werken 11 gemeenten samen om het toerisme en vermarkting van de Achterhoek te versterken. De huidige beleidsperiode loopt tot en met 2021. Daarom is er behoefte aan een nieuwe meerjarenvisie die een stip aan de horizon zet voor de komende jaren. DestinatieX is gevraagd dit proces te begeleiden en de visie op te stellen in nauwe samenwerking met de directeur.

Onze aanpak

In een aantal interne sessies hebben we de ontwikkelingen en uitdagingen voor de komende jaren doorgenomen. Hieruit is een concept visie gekomen die is besproken met stakeholders. De input die hieruit is gekomen is verwerkt in de visie.

Het resultaat

Het resultaat is een ambitieuze meerjarenvisie voor de organisatie. Centraal in de visie staat ‘Achterhoek: het geluk van Nederland’. De organisatie hanteerde dit al een aantal jaren als slogan. De zoektocht naar onbezorgde geluksmomenten is een belangrijke drijfveer voor een vakantie. Het belang van geluk zal de komende jaren alleen maar toenemen. De gemeenten gaan in het Preventie Akkoord Achterhoek ook verder dan het nationale Preventie Akkoord, door naast gezondheid ook het geluk van inwoners centraal te stellen. Hierin is de Achterhoek uniek.

Het stimuleren om geluksmomenten te ervaren in de Achterhoek wordt daarmee de hoofddoelstelling voor Achterhoek Toerisme in de komende jaren. De focus ligt daarbij op vier geluksmomenten: momenten van verwondering, momenten van verbinding, momenten van ontdekking en momenten van bewustzijn. De visie is vervolgens vertaald in vier strategische lijnen:

# 1: Duurzame ontwikkeling
# 2: Onderscheidend vermogen
# 3: Persoonlijke verbindingen
# 4: Onbezorgde beleving

In de visie is een Geluksagenda 2022-2025 opgenomen met daarin een concrete actieagenda voor de komende jaren.

De visie is te downloaden op de site van Achterhoek Toerisme.