Structuurversterking Waterland

Opdrachtgever

Gemeenten regio Waterland

Opgave

Verken op welke wijze de toeristische structuur kan worden versterkt

Resultaat

Plan van aanpak

Laag Holland (Noord-Holland)

De vraag

In 2022 schreven we voor de regio Laag Holland (met bestemmingen als Marken, Volendam, Edam, de Beemster, Monnickendam, Purmerend en de Zaanstad) al een adviesrapport met de naam (S)Laag Samen. Het rapport benoemde vijf uitdagingen voor de regio en vier strategische opgaven. Één van deze uitdagingen ging over de kwetsbare toeristische infrastructuur en de toeristische organisaties die onder druk staan in het gebied (met name in het Waterland-deel van de regio). Hierdoor is het lastig om effectief te werken aan andere opgaven op het gebied van bezoekersmanagement, marketing, branding en informatiemanagement.

De gezamenlijke gemeenten van de regio Waterland hebben DestinatieX verzocht om een verkenning te doen naar de structuur in de regio en een proces te begeleiden met de betrokken partijen zelf.

Onze aanpak

DestinatieX heeft met alle partijen afzonderlijk gesprekken gevoerd en hier een gezamenlijke lijn uit gehaald. Deze rode draad is opnieuw voorgelegd aan de partijen en bevestigd. Vervolgens zijn er gezamenlijke gesprekken gevoerd over de structuur en vertaald in een bijbehorend uitvoeringsplan. DestinatieX heeft de gesprekken tussen de organisaties voorbereid en begeleid en tevens afstemming hierover gehouden met de gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk).

Het resultaat

Het resultaat is een uitvoeringsplan waarin de afspraken zijn vastgelegd inclusief een meerjarenbegroting, planning en operationele acties.