Toeristisch Overstap Punt (TOP) 2.0

Opdrachtgever

Achterhoek Toerisme

Opgave

Zorg voor een doorontwikkeling van de Toeristische Overstap Punten met een nadrukkelijkere rol voor de ondernemers

Resultaat

Uitwerking scenario's en realisatie pilot project

Achterhoek

De vraag

In de Achterhoek zijn 33 Toeristische Overstap Punten (TOP’s). Dit zijn locaties waar je je route kunt starten en die gemarkeerd zijn met een 4 meter hoge gazen kegel met keien erin. Op deze TOP’s kun je de auto parkeren en overstappen op een andere manier van voortbewegen.

In 2019 is er een onderzoek gehouden onder deelnemers en gebruikers. Hieruit bleek dat ondernemers graag zouden zien dat de TOP’s meer verbinding zouden krijgen met hun bedrijf in plaats van solistisch in de openbare ruimte. Daarnaast was het oordeel dat de uitstraling kan verbeteren en dat de informatievoorziening dynamischer mag (en meer digitaal). Tot slot bleek dat er behoefte was aan oplaadpunten en toiletvoorzieningen.

Het Routebureau van Achterhoek Toerisme heeft DestinatieX gevraagd om scenario’s uit te werken voor een TOP 2.0, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor ondernemers.

Onze aanpak

We hebben deelgenomen aan bestaande brainstorms over de TOP 2.0. Op basis hiervan hebben we in samenspraak met Achterhoek Toerisme vier varianten ontwikkeld en deze laten ontwerpen. Bij alle varianten is er een vaste basis aan voorzieningen,  zodat de gast weet wat deze kan verwachten. Daarnaast zijn er verschillende opties om de TOP te upgraden. Of door de fysiek TOP zelf te upgraden of door een sterkere verbinding met een bedrijf direct bij de TOP.

Het is de inzet om op TOP’s meer digitale informatie aan te bieden in een touchscreen (indoor of outdoor). We hebben de werking van de software uitgedacht en beschreven en de realisatie ervan begeleid. De software is zo gemaakt dat Achterhoek Toerisme zelf touchscreens op maat kan toevoegen. Per touchscreen kan bepaald worden welke informatie wordt getoond, en welke kleuren, logo’s en foto’s getoond moeten worden.

Locatie: Onder het kopje ‘Deze locatie’ kan informatie over de ondernemer worden weergegeven (informatie over faciliteiten, menukaart etc.), zodat het aansluit bij de bedrijfsvoering en uitstraling van de ondernemer.

Achterhoek: Op een Achterhoek kaart kun je highlights in de Achterhoek aantikken en informatie krijgen over deze bezienswaardige punten.

Omgeving: Hier is informatie te vinden over Zien & Doen, Eten & Drinken, Blijven Slapen of VVV’s & TIP’s.

Routes: In dit onderdeel kun je routes vinden die starten vanaf de TOP of in de nabijheid. Ook kun je een maatwerk route laten voorstellen door de digitale Routemixer.

Alle informatie is over te zetten op de mobiele telefoon door middel van een QR code.

Het resultaat

Het resultaat is dat er vier varianten zijn uitgewerkt (van 1 ster tot 4 sterren) om de TOP’s te upgraden. Per locatie kan een variant gekozen worden die past bij de lokale situatie. Ieder scenario heeft een vaste basis van voorzieningen. Bij de eerste drie scenario’s wordt er een verbinding gemaakt tussen de TOP buiten en de inrichting van het bijbehorende bedrijf binnen. Dat kan variëren van een speciaal TOP touchscreen met frame tot een uitgewerkte wand. Het vierde scenario is een upgrade van de TOP zelf.

Bij Vakantiepark De Twee Bruggen is een pilot gerealiseerd. De TOP is hier vernieuwd met een overzichtspaneel met inspiratietips en een stalen frame met de naam van de TOP een een outdoor touchscreen. Onder het frame is de schanskorf niet gevuld met grote keien, maar met groene brokken glas en verlichting zodat een magisch effect ontstaat.

Ook is bij De Twee Bruggen een indoor touchscreen met frame gerealiseerd in de vernieuwde Inspiratiepunt op het park.