Interim; een tijdelijke
frisse blik en energie.

Scroll voor inspiratie

3°09'29.2"N, 101°42'42.4"E

Heb je behoefte aan tijdelijke versterking of aan een kwartiermaker om een nieuwe ontwikkeling aan te jagen? Dan helpen wij jouw bestemming of organisatie uit de brand.

Interim functies & Kwartiermaken

Door onze ervaring kunnen we jouw bestemming of organisatie tijdelijk ondersteunen op directie-, management- of marketingniveau. Onze bestuurlijke, strategische, marketing- en projectervaring kunnen je hierbij helpen om snel stappen te maken of tijdelijk invulling te geven aan een openstaande positie.

Ook kunnen we ondersteunen in het aanjagen van nieuwe ontwikkelingen en daarmee fungeren als kwartiermaker. In de vrijetijdseconomie zijn tal van sectoren betrokken: van sport tot natuur en van horeca tot media. Dit vraagt een integrale aanpak, maar ook stakeholdersmanagement. Een nieuwe visie omzetten naar een uitvoeringsplan, het opstarten van een nieuwe destinatie marketing organisatie of het aanjagen van een nieuw project. We zetten er graag onze tanden in.

Benieuwd wat we voor jouw destinatie kunnen betekenen?
Bekijk onze eerdere interim- en kwartiermaker projecten.

Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland ondersteunden we in interim capaciteit voor de rol van beleidsmedewerker toerisme. Thema's als bestemmingsmanagement, kennis & onderzoek en regeneratief toerisme spelen daarbij een rol.

Lees verder

Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee hebben gemeente en VVV de krachten gebundeld in de nieuwe Stichting Eilandmarketing Goeree-Overflakkee. DestinatieX is gevraagd de nieuwe stichting op te starten en tijdelijk de directierol in te vullen.

Lees verder

West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen starten diverse infokantoren met een vernieuwingstraject om de omslag te maken van informatie naar inspiratie. We coachen toeristische organisaties in dit traject.

Lees verder

Noordwijk

Op basis van een door ons ontwikkelde visie op de DMO, hebben VVV Noordwijkerhout en Marketing Noordwijk besloten om te fuseren. We ontwikkelden een fusieplan en begeleidden het fusieproces.

Lees verder

Noordwijk & Noordwijkerhout

De VVV Noordwijkerhout en Noordwijk Marketing hebben op basis van een nieuwe gezamenlijke visie besloten te fuseren. DestinatieX is gevraagd de directierol voor beide organisaties in te vullen en het fusieproces te begeleiden.

Lees verder

Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee waren er (tot 1 april 2019) twee organisaties die de marketing op het eiland voerden: VVV en Eilandmarketing (onderdeel van de gemeente). We voerden een verkenning, begeleidden de besprekingen en schreven het meerjarenplan.

Lees verder

Achterhoek

We ondersteunen Achterhoek Toerisme als kwartiermaker in het vernieuwen van diverse VVV's en TIP's. Dit doen we door middel van een samenwerkingprogramma, ontwerptrajecten en ondersteuning in de realisatie van informatiepunten en inspiratiepunten.

Lees verder

Achterhoek

In de Achterhoek zijn 33 Toeristische Overstap Punten. De wens was om deze locaties door te ontwikkelen tot een eigentijdse vorm, waarbij ook ondernemers een belangrijkere rol zullen spelen.

Lees verder

Ook behoefte aan interim-capaciteit
of een enthousiaste kwartiermaker?
Neem dan contact met ons op!

Maak gebruik van ons contactformulier of bel Patrick via 06 – 466 35 646.

Contact