Visie; een gezamenlijke
stip op de horizon.

Scroll voor inspiratie

33°57'46.5"S, 18°24'36.4"E

Een heldere visie en strategie helpen bij het creëren van een gezamenlijke horizon om vervolgens gericht en met vereende kracht je bestemming te ontwikkelen.

Visie- & strategievorming

Met alle demografische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen veranderen het gedrag en de behoeften van inwoners en gasten voortdurend. Hiermee veranderen ook de verwachtingen van overheden, ondernemers en andere stakeholders. Dat zorgt ook dat de bestemming en organisatie zich hierop moet aanpassen. Een duidelijke visie – gebaseerd op de identiteit van je bestemming – is hierbij een belangrijk instrument om een gezamenlijke ambitie te formuleren. Met onze brede ervaring, frisse blik en kennis van bestemmingen wereldwijd, helpen we je bestemming met een stip aan de horizon. Voor inzichten in doelgroepen zijn we officieel partner van de Leefstijlvinder.

Een visie is één, maar hoe ga je het dan uitvoeren? Wij kunnen ondersteunen in het concretiseren van visies naar concrete uitvoeringsstrategieën en actieplannen. We zorgen ervoor dat de kaders, de rollen en de benodigde stakeholders helder zijn en kunnen eventueel ook helpen in het aanjagen van de realisatie. Ook kunnen we ondersteunen met het vraagstuk hoe de destinatiemarketing of -management georganiseerd kan worden. We verkennen de opgaven, het draagvlak bij stakeholders en komen met opties voor organisatievormen én de randvoorwaarden voor governance.

Benieuwd wat we voor jouw destinatie kunnen betekenen?
Bekijk onze eerdere visie- en strategieprojecten.

Laag Holland (Noord-Holland)

Diverse gemeenten in de regio Laag Holland werken meer dan 10 jaar samen om het gebied te promoten. Er worden kansen gezien voor meer samenwerking, maar er was ook behoefte aan een advies over een toekomstbestendige regiomarketing en informatievoorziening.

Lees verder

Brabantse Wal

De drie gemeenten op de Brabantse Wal werken al met elkaar samen, maar willen ook aan de slag met destinatiemarketing. We hebben een verkenning uitgevoerd naar de opgaven, de mogelijke aanpak en de organisatiestructuur.

Lees verder

Schouwen-Duiveland

Voor Schouwen-Duiveland hebben we een visie ontwikkeld op eilandmarketing. We hebben interviews gehouden met stakeholders en aanbevelingen gedaan voor uitvoering en de bijbehorende organisatiestructuur.

Lees verder

Noordwijk

Op basis van een door ons ontwikkelde visie op de DMO, hebben VVV Noordwijkerhout en Marketing Noordwijk besloten om te fuseren. We ontwikkelden een fusieplan en begeleidden het fusieproces.

Lees verder

Doesburg

De gemeente Doesburg zoekt naar een optimale vorm van gastheerschap die enerzijds eigentijds is, maar tegelijkertijd ook kostentechnisch haalbaar is. In drie scenario's worden verschillende niveaus van gastheerschap belicht.

Lees verder

Bronckhorst (Achterhoek)

De gemeente Bronckhorst had behoefte aan een tussentijdse beleidsevaluatie. Doen we de goede dingen nog op de goede manier? We hebben hierbij vooral gekeken naar inhoud en proces.

Lees verder

Vechtdal (Overijssel)

Gastheerschap is in het Vechtdal speerpunt van beleid in de nieuwe meerjarenstrategie. Er was daarom behoefte aan een visie op gastheerschap, zowel digitaal als fysiek. Inclusief een concreet actieprogramma.

Lees verder

Arnhem & Nijmegen

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen had behoefte aan een nieuwe visie op persoonlijk en inspiratievol gastheerschap. In de visie hebben we een kader ontwikkeld en doorvertaald in vijf typen gastheerschap voor de toekomst.

Lees verder

Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee waren er (tot 1 april 2019) twee organisaties die de marketing op het eiland voerden: VVV en Eilandmarketing (onderdeel van de gemeente). We voerden een verkenning, begeleidden de besprekingen en schreven het meerjarenplan.

Lees verder

Achterhoek

Achterhoek Toerisme had behoefte aan een nieuwe meerjarenvisie die een stip aan de horizon zet voor de komende jaren. DestinatieX is gevraagd dit proces te begeleiden en de visie op te stellen in samenwerking met de organisatie.

Lees verder

Ook behoefte aan ondersteuning bij visie- of
strategievorming voor jouw bestemming?
Neem dan contact met ons op!

Maak gebruik van ons contactformulier of bel Patrick via 06 – 466 35 646.

Contact